Magyar

Elszámolási és forintosítási információk

 

KÖZLEMÉNY

 

A 2014. évi XL. TÖRVÉNY 32/B. §. SZERINTI NYILATKOZAT MEGTÉTELÉRŐL

 

A  2014. évi XL. törvény 32/B. §. (5) bekezdése alapján tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Korona Kredit Zrt. a 2014. évi XL. törvény 32/B. § (19 bekezdése alapján 2015.03.10-én az alábbi közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalást tette meg:

 

A Korona Kredit Zrt. feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalt, hogy valamennyi, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződése vonatkozásában – ideértve, valamennyi, a 2014. évi XXXVIII. törvény 1.§ (1) bekezdése szerinti deviza alapú, az 1§ (1a) bekezdése szerinti és a 2014. évi XXXVIII. törvény 6.§ (2) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseit is – az általa egyoldalú szerződésmódosítás alapján felszámított kamat-, költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel – a fogyasztónak minősülő ügyfelei javára – a 2014. évi XL. törvény rendelkezései szerint túlfizetésként elszámol.

 

KORONA KREDIT ZRT. 

 

2014. év XL tv.* 17. § (2) bek. Alapján, az elszámolás kézbesítésének sikertelensége, vagy a bankszámlaszám bejelentésének elmaradása miatt az ügyfélnek még visszajáró összeg.

 

Deviza alapú hitelek törlesztési árfolyama a forintosításig

 

Kérelmek ajánlott mintái

 

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

 

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

 

Bírósági, Polgári nem peres eljárásokhoz szükséges nyomtatványok: