Vörös foltok a fején - típusok, a megnyilvánulás okai és mi köze ezekhez

Vörös foltok jelentek meg a fején, és nedvesen hámozódtak le

Tartalom

  Mint már tebb jeleztük, itt az ugor befolyásnak kell adni az elsséget, azaz a magyar nép és nyelv fejldési folyamatának legelején inkább az ugor. Röviden ezt így lehetne mondani : idk multával már mint török a magyarság ugor származék, mely eltörökösödött lépett be.

  karcos arc vörös folt viszketés

  Mindenekeltt nincs nyelv a világon, amelyben a kölcsönszavak oly túlnyomó többségben volnának, mint a török szókincs a magyarban. Az európai nyelvekben az idegen szavak száma azokra a fogalmakra korlátozódik, amelyek vala- ; 41 mely elrehaladottabb kulturális körbl valók s mint idegen szók kerülnek be a nyelvbe.

  pikkelysömör kezelése zavyalovo-ban

  És ha látunk olyan nyelveket, amelyek rendkívüli mennyiségben vettek fel idegen szókat, mint például az oszmán-török nyelv, akkor csak az irodalmi, nem pedig a népnyelvrl lehet szó, az oszmánli irodalmi nyelv pedig tudvalevleg olyan arab-perzsa-török keverék, amelyet az al- sóbb rend törökök egyáltalán meg sem értenek.

  A magyar nyelvkincs török része, mely az egésznek kétharmada, mint mondottuk rég polgárjogot kapott s oly fogalmak kifejezé- — — amelyek minden nép kezdetlegesebb és magasabb kultúrájában nélkülözhetetlenek azonkívül pedig arról a jellegzetes egyszerségrl tanúskodik, mely a világ összes ismert nyelsére szolgál, vei között egyedül a törököt jellemzi.

  Errl az egyszerségrl.

  szinaflan kenőcs segít a pikkelysömörben